หุ่นยนต์ จาก กระดาษลัง (Robot from carton boxes)

กระดาษลัง หรือ กล่องใส่ของต่างๆที่ไม่ได้ใช้แล้ว สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นต่างๆ ตามจิตนาการใสๆได้นะค่ะ


ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

ทำไมใครใครยกย่อง ลีโอนาโด ดาวินชี ให้เป็นอัจฉริยะ "สมุดบันทึกของ ลีโอนาโด ดาวินชี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ "