ตัวอย่างการทำงานศิลปะของเด็ก และผลลัพธ์ที่เด็กจะได้รับ


ขอขอบคุฌ ตัวอย่างภาพ สีนำ น้องลายคราม อายุ 2 ปี 6 เดือน


ตัวอย่างการทำงานศิลปะของเด็ก และผลลัพธ์ที่เด็กจะได้รับ
งานสร้างภาพสวยด้วยสีน้ำ

อุปกรณ์ น้ำ
ถาดสำหรับทำขนม หรือภาชนะสี่เหลี่ยมก้นตื้น 2 ถาด
สีน้ำ 2-3 สี
หลอดหยด 2-3 อัน
กระดาษวาดเขียนสำหรับสร้างภาพ (กระดาษ 100 ปอนด์)
กระดาษหนังสือพิมพ์
วิธีการ
1 จุ่มกระดาษวาดเขียนลงในถาดใบแรกใส่น้ำให้เปียกทั่วทั้งแผ่น
2 วางกระดาษเปียกลงในถาดสี่เหลี่ยมอีกใบหนึ่ง
3 ใช้หลอดหยดดูดสีน้ำ หยดลงบนกระดาษที่เปียกน้ำ
4 นำกระดาษแผ่นนั้นมาผึ่งให้แห้งบนกระดาษหนังสือพิมพ์

ผลลัพธ์ที่เด็กจะได้รับ
• กระบวนการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์
เด็กจะได้เรียนรู้การแพร่ หลักการและเหตุผลคือ เมื่อหยดสีลงบนกระดาษที่เปียกน้ำ โมเลกุลของสีจะค่อยๆแพร่ หรือกระจายออกไปในน้ำที่อยู่บนแผ่นกระดาษ การแพร่เกิดขึ้นเมื่อโมเลกุลของสีเกาะกลุ่มกันเป็นจุดจุดเดียวในรูปของหยดสีบนกระดาษที่เปียกค่อยๆกระจายตัวออกไปในน้ำที่อยู่บนกระดาษแผ่นนั้น
• การฝึกสมาธิ และ การสังเกต
เด็กจะฝึกการลงมือทำ การมอง การสังเกต และจดจ่อ ที่จะเห็นสีที่จะแพร่ออก
• การพัฒนาธรรมชาติ การรับรู้ทางการเห็น
เด็กจะฝึกการควบคุมกล้ามเนื้อย่อย ในการใช้หลอดหยดสี
• การพัฒนาทางความรู้ความเข้าใจ
เด็กจะได้เรียนรู้ถึงสาเหตุ และผลของการหยดสี ลงบนกระดาษเปียก และผลลัพธ์เมื่อสีแห้งแล้ว
• การพัฒนาทางอารมณ์และสังคม
เด็กจะได้เรียนรู้ถึงการรอคอยของการแพร่ของสี
• การพัฒนาทางด้านภาษา
เด็กได้เรียนรู้ คำว่า “การแพร่”, ชื่อของสีที่ใช้ในชิ้นงาน

เ ขียนโดย smiArt ศิลปะ เด็ก ความคิดสร้างสรรค์

http://smiart.blogspot.com/

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

ทำไมใครใครยกย่อง ลีโอนาโด ดาวินชี ให้เป็นอัจฉริยะ "สมุดบันทึกของ ลีโอนาโด ดาวินชี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ "