ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

บทความ

Featured post

เด็ก 9 ขวบ นักพับกระดาษ / 9 year olds _Thai origami boy_2

ขอบคุณ  youtube ค่ะ
กระบี่มือหนึ่ง : เด็ก 9 ขวบ นักพับกระดาษ (8 ก.พ.59)


https://www.youtube.com/watch?v=yuDsEd8T7J0

โพสต์ล่าสุด

Problem base learning ( การใช้ปัญหาเป็นโจทย์ในการเรียนรู้ )จาก สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตโต )

ข้อดี 8 ข้อ จากการเรียนศิลปะ กิจกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์และงานอดิเรก ในแบบของ โปรเจค แอททีเย่ (เรียนศิลปะแล้วได้อะไร # 4)

การตั้งเป้าหมาย หรือการทำตามความฝัน _พระไพศาล วิสาโล

มารู้จัก EF กันหน่อย? 3. (องค์ประกอบของ Executive Functions ทั้ง 9 ด้าน)

มารู้จัก EF_Executive function กันหน่อย? 3.( EF ( Executive Functions) กับ ครูหม่อม ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกรณ์ ตอน1)

มารู้จัก EF _Executive function กันหน่อย? 1.( ทักษะของการบริหารจัดการขั้นสูง หรือวินัยเชิงบวก )

Art & Design Program 2018 By Project Atelier Concept _กิจกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์และงานอดิเรก

Fantastic! paper pop-up scultures _Peter Dahmen

ร้าน ongsa de green สินค้าเพื่อสุขภาพ

กิจกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์และงานอดิเรก

นโยบาย By ประชาชน - ยกเลิกการสอบเข้า ป.1

Basic Water Color 21-4-2018