บทความ

กำลังแสดงโพสต์จาก พฤษภาคม, 2018

มารู้จัก EF กันหน่อย? 3. (องค์ประกอบของ Executive Functions ทั้ง 9 ด้าน)

มารู้จัก EF_Executive function กันหน่อย? 3.( EF ( Executive Functions) กับ ครูหม่อม ผศ.ดร.ปนัดดา ธนเศรษฐกรณ์ ตอน1)

มารู้จัก EF _Executive function กันหน่อย? 1.( ทักษะของการบริหารจัดการขั้นสูง หรือวินัยเชิงบวก )

Art & Design Program 2018 By Project Atelier Concept _กิจกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์และงานอดิเรก

Fantastic! paper pop-up scultures _Peter Dahmen

ร้าน ongsa de green สินค้าเพื่อสุขภาพ