ทำไมใครใครยกย่อง ลีโอนาโด ดาวินชี ให้เป็นอัจฉริยะ "สมุดบันทึกของ ลีโอนาโด ดาวินชี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ "

Leonardo da Vinci: Science,Engineering & Inventions
Thankyou
paulie1982
— August 14, 2008 — "There may not be in the world an example of another genius so universal, so incapable of fulfilment, so full of yearning for the infinite, so naturally refined, so far ahead of his own century and the following centuries."
-Hippolyte Taine

"Because of the multiplicity of interests that spurred him to pursue every field of knowledge ... Leonardo can be considered, quite rightly, to have been the universal genius par excellence, and with all the disquieting overtones inherent in that term. Man is as uncomfortable today, faced with a genius, as he was in the 16th century. Five centuries have passed, yet we still view Leonardo with awe."
-Liana Bortolon

Leonardo da Vinci's Notebooks including Science, Engineering & Inventions - anatomy,hydraulics,optics, aerodynamics,perpetual motion machines,weapons of war,inventions & mechanical engineering

https://youtu.be/_SxtUemQ-9oความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม