Welcome

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.1366513243441751.1073741849.100002492663999&type=3

Project atelier  โปรเจค แอททีเย่ 

ห้องปฏิบัติการ ศิลปะ Project atelier โปรเจค แอททีเย่ 

กิจกรรมเพื่อความคิดสร้างสรรค์และงานอดิเรก
เน้นเรียนรู้การใช้เวลาที่มีคุณค่าร่วมกัน
โดยให้ผู้เรียนเป็นศุนย์กลางเป็นการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรง ผ่านการเรียนโดยการทำงานทางศิลปะ เพื่อการสื่อสาร การแสดงออกซึ่งความคิดและจินตนาการ ระบายออก ความรู้สึก จนคุ้นชินกับทักษะต่างต่าง

ศิลปะ เป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ แก่ เด็กเด็ก ทำให้มีจิตใจอ่อนโยน ฝึกการสังเกตุ มีจิตนาการที่ดี ใจเย็น อดทน
ฝึกสมาธิ ประสาทสัมผัส เปรียบเทียบ ความสัมพันธ์ และการเตรียมพร้อมให้การเรียนขั้นสูงต่อไป
โดย ผู้สอน เป็น ผู้สนับสนุนและแนะนำ โดยให้ผู้เรียนจะ ฝึกทำงานและพัฒนาแต่ละชิ้นด้วยตัวเอง
การเรียนศิลปะความคิดสร้างสรรค์ มิได้ เน้นเขียนให้สวยหรือเหมือน

เราเชื่อว่า” เด็กเด็ก มีจินตนาการส่วนตัว มีความพิเศษที่ไม่มีใครเหมือน มีพลังและความสามารถที่จะเรียนรู้ มีลักษณะเฉพาะ ตามศักยภาพของเขา หากมีผู้ใหญ่เปิดโอกาสและช่วยเหลือห้เด็กเด็กได้รับ โอกาสในการเรียนรู้และฝึกฝน.”
จะเป็นการดีหรือเปล่า หากเราได้เรียนรู้ก่อน ว่าเด็กของเราชอบอะไรมีความสุขกับอะไร มีความสามารถอะไรบ้าง
แล้วช่วยเหลือและสนับสนุน ให้เขาได้ทำในสิ่งที่ตัวเองรัก เพื่อเป็นพื้นฐานและประสบการณ์ดีดี ปลูกฝัง
เพื่อพวกเขาจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ ในอนาคต และสอนเด็กเด็กของเขาต่อไป”

หมายเหตุ

1.การเรียนศิลปะความคิดสร้างสรรค์ มิได้ เน้นเขียนให้สวยหรือเหมือน เหมาะ สำหรับเด็กเด็ก และ ผู้สนใจที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม
2. การเรียนศิลปะแบบเน้นเขียนให้สวยหรือเหมือน นั้นเป็นการเรียนขั้นพัฒนาพื้นฐาน แต่ละวิ่ชา Drawing ,Panting,ความถนัด
เหมาะสำหรับเด็กโตเรียนต่อในสาย หรือ เรียนต่อ เข้ามหาวิทยาลัยศิลปะ
หากต้องการแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือรายละเอียด
ขอบคุณที่ให้ความสนใจ

คุณอ้อ 086-610-3165
Project atelier 
 โปรเจค แอททีเย่ 
(smiArt Atelier)
Linkบทความที่ได้รับความนิยม

รูปภาพ

ทำไมใครใครยกย่อง ลีโอนาโด ดาวินชี ให้เป็นอัจฉริยะ "สมุดบันทึกของ ลีโอนาโด ดาวินชี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ "