การ์ตูน เพื่อการศึกษาThe Story of Stuff (2007) - Ch.1: Introduction

Thankyou
FreeRangeStudios — December 03, 2007 — The Story of Stuff http://www.storyofstuff.com will take you on a provocative tour of our consumer-driven culture — from resource extraction to iPod incineration — exposing the real costs of our use-it and lose-it approach to stuff.

The movie is just the beginning of the story. Watch it, learn more and get involved here: www.StoryofStuff.com

ความคิดเห็น

บทความที่ได้รับความนิยม

ทำไมใครใครยกย่อง ลีโอนาโด ดาวินชี ให้เป็นอัจฉริยะ "สมุดบันทึกของ ลีโอนาโด ดาวินชี วิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และ สิ่งประดิษฐ์ "